Aftellen tot de volgende Nightskate Twente

Stichting Nightskate Twente

De Nightskates worden georganiseerd door:

Stichting Nightskate Twente
Lijsterweg 99
7557 PM  Hengelo
Postbank.rek.nr: NL10.INGB.0003.6362.73

mail: bestuur@n-skate.nl

 


Comments are closed.

Back to Top ↑

Mededeling
Mededeling